มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิชาทั้งหมด


HS445 Critical Writing

Bunga Posiw
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

HS205 Communicative Writing 1

Bunga Posiw
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การแปลข่าว

สุธี เผ่าบุญมี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การพัฒนาการอ่าน CA109

จำรัส จันทนาวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

aaaa

ธิติ ธีระเธียร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การพัฒนาการเขียน CA110

จำรัส จันทนาวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พัฒนาการอ่าน-การเขียน (CA109,CA110)

จำรัส จันทนาวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)