เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

เว็บไซต์ ClassStart.org ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้บริการ ClassStart.org และได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
  1. ClassStart.org สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Email address และข้อมูลส่วนตัวบางส่วน โดย เว็บไซต์ ClassStart.org จะใช้อีเมลนี้เพื่อการติดต่อโดยตรงกับสมาชิก และอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกผู้ใช้ และในบางครั้งทางเว็บไซต์ ClassStart.org จะมีเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากสมาชิกเพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น
  2. ClassStart.org เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ IP address ของผู้ที่เข้าใช้หรือเยี่ยมชม ClassStart.org เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาทางเทคนิคของระบบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมจะถูกรวบรวมและคำนวณเพื่อใช้ในการจัดอันดับความนิยมของบริการส่วนต่างๆของ ClassStart.org
  3. ClassStart.org จะถูกบันทึกผ่านทาง Cookies ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลที่สมาชิกใส่เพื่อเข้าใช้ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยจะใช้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเข้าใช้ครั้งต่อไปโดยที่สมาชิกไม่ จำเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง ดังนั้นสมาชิกจึงพึงระลึกว่า เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน ClassStart.org ให้ทำการกดปุ่มเพื่อออกจากระบบทุกครั้ง
  4. ClassStart.org และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา ClassStart.org เข้าถึงข้อมูลการใช้บริการ ClassStart.org ของสมาชิกแต่ละคน และข้อมูลที่สมาชิกบันทึกลงใน ClassStart.org และหากมีการบังคับด้วยข้อกฏหมายใดๆ ในการที่ตรวจสอบกิจกรรมอันอาจผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้บริการ ClassStart.org สมาชิกจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้แก่ผู้มีอำนาจทางกฎหมาย
 
หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในการให้บริการของ ClassStart.org กรุณาอีเมลมาที่ Support at (@) ClassStart.org