เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 318,210 คน จาก 24,674 ชั้นเรียน!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18,300 คน จาก 903 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8,404 คน จาก 211 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6,372 คน จาก 356 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,407 คน จาก 150 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

การสื่อสารการตลาด (3202-2004)
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณนางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2001-2001
เจษฎา วาเจ๊ะ / เจษเจษฎา วาเจ๊ะ / เจษ
การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ภาค 1/60
ปรีดา ยะธิมาปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 5 ม.6/4
ครู เกษตร บุบผาผสม / ครูนาย (10267)ครู เกษตร บุบผาผสม / ครูนาย (10267)
ฟิสิกส์4 ม.6/2 ปีการศึกษา 2560
สุกรี แวอีแตสุกรี แวอีแต
4-1(60)
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
องค์อร ประจันเขตต์องค์อร ประจันเขตต์
4-2(60)
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
4-3(60)
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
4-4(60)
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
4-5(60)
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
5-8(60)
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 5 ม.6/2
ครู เกษตร บุบผาผสม / ครูนาย (10267)ครู เกษตร บุบผาผสม / ครูนาย (10267)
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 5 ม.6/3
ครู เกษตร บุบผาผสม / ครูนาย (10267)ครู เกษตร บุบผาผสม / ครูนาย (10267)
วิชาโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง ปวส.1คธ.
แอนนา สุริเวชแอนนา สุริเวช
ป.4/2
ลัดดาวัลย์ โกวิทย์วรวุฒิ / ดาลัดดาวัลย์ โกวิทย์วรวุฒิ / ดา
คอมพิวเตอร์(พื้นฐาน) ม.5/3 ภาคเรียนที่ 1/2560
ครู จักรพันธ์ สุขจริงครู จักรพันธ์ สุขจริง
SJC_ม.6/3_2560
ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์
ห้องสำรอง
ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์
ศิลปะ ป6/3ปี 2560
คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)
ศิลปะ ป6/2ปี 2560
คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)
ศิลปะ ป6/4 ปี 2560
คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
สายสมร ตันมงคล / นวลสายสมร ตันมงคล / นวล
เทคนิคการสอนงาน
นาย พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์นาย พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์
63-160
นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์
DSU การจัดการฐานข้อมูล 1/60(M.3/1)
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
ปวส.2 กต การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
สมพร โมกษะรัตน์สมพร โมกษะรัตน์
งานปรับอากาศรถยนต์
นาย พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์นาย พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
นาย พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์นาย พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์
Brand Building
ปิยาภรณ์ ขวัญสุด / ดิวปิยาภรณ์ ขวัญสุด / ดิว