เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 342,059 คน จาก 26,857 ชั้นเรียน!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19,426 คน จาก 1,006 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,043 คน จาก 225 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6,946 คน จาก 392 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,635 คน จาก 160 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
กนกวรรณ หวนศรี / ก้อย (0031048)กนกวรรณ หวนศรี / ก้อย (0031048)
Krutongtipguidance 2017 408
ทองทิพย์ สันป่าแก้วทองทิพย์ สันป่าแก้ว
การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สาขาวิทย์ทั้วไป รหัส 57 ปีการศึกษา1/60หมู่ 2
นาย คมกริช ทองนาคนาย คมกริช ทองนาค
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
แนวคิดวิทยาศาสตร์กับปรัชญา (มก.ฉกส.)
กีรติ มณีสายกีรติ มณีสาย
รายวิชา 438-101 Religious Paths (ศาสนวิถี) ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ดร. อารีย์ ธรรมโคร่งดร. อารีย์ ธรรมโคร่ง
425-350 (1/2560) Research Methodology and Historical Information
ภมรี สุรเกียรติภมรี สุรเกียรติ
(1/60 SEC 01) 242-305 DATABASE SYSTEMS
นาย อัมรินทร์ ดีมะการนาย อัมรินทร์ ดีมะการ
LCCS 511 Sociocultural Anthropology 1/2560
Dr. Phodchara SuwannaphachanaDr. Phodchara Suwannaphachana
Man and Civilization Heritage 425-101กลุ่ม 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ผศ.ดร. พรปวีณ์ พุ่มเกิดผศ.ดร. พรปวีณ์ พุ่มเกิด
929-422 Managerial Economics
รพี พงษ์พานิชรพี พงษ์พานิช
Prince of Songkla University, Surat Thani Canpus
937-350 : System Analysis and Design
Apirada Thadadech / A. tukApirada Thadadech / A. tuk
TOI-231 Samui60
onanong cheablamonanong cheablam
ทักษะวิจัยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน ม.6 เทอม 1/2560
นาย อับดุลเลาะ เซ็ง (2020)นาย อับดุลเลาะ เซ็ง (2020)
732-322
พิณทิพย์ จันทรเทพ / พิณ (1111)พิณทิพย์ จันทรเทพ / พิณ (1111)
470-211 Python programming
จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน (590073008)จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน (590073008)
PT in neurology
จารุวรรณ ประสมศรีจารุวรรณ ประสมศรี
ป.ผู้ใหญ่ 2
ขนิษฐา นาคะ / nid (2095)ขนิษฐา นาคะ / nid (2095)
718-313 Human Nutrition
Patthamawadee TongkaewPatthamawadee Tongkaew
Prince of Songkla University
Mindfulness
Chantra Promnoi / Ying (0000000)Chantra Promnoi / Ying (0000000)
การพยาบาลอนามัยโรงเรียน
ศิริมาศ ภูมิไชยา / เมย์ศิริมาศ ภูมิไชยา / เมย์
470-211 Python programming
สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์
646-532 Adv Pathophysiology
หทัยรัตน์ แสงจันทร์หทัยรัตน์ แสงจันทร์
Adult Nursing Practicum
Tippamas Chinnawong / TUMTippamas Chinnawong / TUM
PSU
730-313 Marine Shrimp Culture
เศวต ไชยมงคล / เหวต (437)เศวต ไชยมงคล / เหวต (437)
330-435 Entomology
นาวี หนุนอนันต์ / เสือนาวี หนุนอนันต์ / เสือ
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเสียสมดุลกรด-ด่าง
Thawinee Chuaytaen / KoyThawinee Chuaytaen / Koy
806-221 Chinese III
Yupin Karanyadech (261)Yupin Karanyadech (261)
Faculty of International Studies
จิตวิวัฒน์
วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง / เล็กวิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง / เล็ก
Educational Psychology an Islamic Perspective
Hasanah PairohHasanah Pairoh
คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.ปัตตานี
ปวช. 2/4 คอ. วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat YenchumMr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum