ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน •  อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ •  ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์•  บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด•  ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 654,904 คน มี 68,914 วิชา จาก 4,327 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด

66-3 4963110-64 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลบนระบบดิจิทัล 1/67

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(กร1/2,กท 1/1)พฤ13:00

นาย ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
วท.พัทยา

ชีวสถิติทางสาธารณสุข 1/67

อาจารย์ ดร. กิจปพน ศรีธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

6_2-1_67

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ภาษาไทย

กศน.ตำบลห้วยแร้ง ตราด
กศน.ตำบลห้วยแร้ง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ชย.1/1-2) พ.10:00

นาย ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
วท.พัทยาปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 1/3 , 1/4 , 1/5 ภาคต้น 2567

ผศ.ดร. กมลวรรณ เพชรศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข 1/67

อาจารย์ ดร. กิจปพน ศรีธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ชย.1/3-4)พฤ15:00

นาย ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
วท.พัทยา

ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ(คธ.3/1)

นาย ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
วท.พัทยา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books