เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 373,487 คน
30,120 ชั้นเรียน จาก 2,595 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,465 คน จาก 1,102 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,067 คน จาก 235 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,362 คน จาก 440 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,807 คน จาก 166 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

method_of_teaching ศษ.221_2558
ชวาลา เวชยันต์ (cha1155)ชวาลา เวชยันต์ (cha1155)
รายวิชาวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (000263)
พระครู พระครูวิมลศิลปกิจ แก้วเปียงพระครู พระครูวิมลศิลปกิจ แก้วเปียง
การสร้างเว็บไซต์ รหัส 2204-2009 (1/2561)
อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
การบัญชีช้้นกลาง 1 161 เสาร์อาทิตย์ กลุ่ม 1
นาง นพรัตน์ สุวรรณโณนาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
การบัญชีช้้นกลาง 1 161 เสาร์ อาทิตย์ กลุ่ม 2
นาง นพรัตน์ สุวรรณโณนาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
การบัญชีห้างหุ้นส่วนปวช.2 ปี2561
มินา เลิศเมธานนท์มินา เลิศเมธานนท์
วิทยาศาสตร์ ม.3.1 ปีการศึกษา 2561
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ปวช. 2 MEP 2561
นาง เพ็ญศรี สมเวทีนาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ. ปวช 2/1 คอม. 2561
นาง เพ็ญศรี สมเวทีนาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
4-4-61วิทยาการคำนวณ
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
4-5-61วิทยาการคำนวณ
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
สาระเพิ่มเติม ม.1 sketup ศุกร์3-4
วรวุฒิ สิทธิชัย (5781135010)วรวุฒิ สิทธิชัย (5781135010)
2561/1 ชั้นม.3/4 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัสกร วงค์อยู่ / ครูต้นพัสกร วงค์อยู่ / ครูต้น
วิชาการตัดต่อวีดิโอ (ง32202) ม 5 - 6
ขวัญชัย คุณหงษ์ / แฮ็กเกอร์ขวัญชัย คุณหงษ์ / แฮ็กเกอร์
ม.3.10 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1/2561
สุศิวกัญญา ปรางสร / ครูก้อยสุศิวกัญญา ปรางสร / ครูก้อย
2204-2008 โปรแกรมฐานข้อมูล
นาย ชัยรัตน์ จีนเที่ยงนาย ชัยรัตน์ จีนเที่ยง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3
กนกกร คำแดง / ครูหวาน (kruwancomputer)กนกกร คำแดง / ครูหวาน (kruwancomputer)
คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 4/2 ปี 61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 4/3 ปี 61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4/2 ปี 61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
ม.1-2-31167 เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรีนางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรี
ชีววิทยาเพิ่มเติม 3
นาย นพรัตน์ ใบยานาย นพรัตน์ ใบยา
รายวิชาสุขศึกษา ม.3 ภาคเรียนที่ 1 (2561)
นฤพนธ์ พิเนตรบูรณะ / น้อยนฤพนธ์ พิเนตรบูรณะ / น้อย
บ้านด่าน
PHE201-1-61
นางสาว พวงรัตน์ จินพลนางสาว พวงรัตน์ จินพล
เตรียมฝึกวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
มหาวิทยัาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เคมี-1 (หลักสูตรปรัปบรุง 2560)
เลอเกียรติ จันธิมา / เสือเลอเกียรติ จันธิมา / เสือ
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
Psychology
ณหทัย จ.ณหทัย จ.
HTML-ส1IT
นาย บุญฤทธิ์ หนูปลอดนาย บุญฤทธิ์ หนูปลอด
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มีสิทธิ์ ชัยมณีมีสิทธิ์ ชัยมณี
การโปรแกรม 2 DSU ม.5/1
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์