เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 409,244 คน
33,108 ชั้นเรียน จาก 3,094 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

21,190 คน จาก 1,173 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,421 คน จาก 245 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9,356 คน จาก 527 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7,271 คน จาก 457 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ชีววิทยา ม.5.4 ปีการศึกษา 2561
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
ชีววิทยา ม.5.5 ปีการศึกษา 2561
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
Animation
ทัศนพร วิบูลย์อรรถทัศนพร วิบูลย์อรรถ
ปวช.2/2 ค้าปลีก วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum / ครูตาลMr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum / ครูตาล
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2.1 บต
สราวุฒิ งามศักดิ์ / ออยสราวุฒิ งามศักดิ์ / ออย
ปวช.1/4 การโรงแรม วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum / ครูตาลMr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum / ครูตาล
วิทยาการคำนวณ ม.1/1 (2)
ธัญกร อรัญโสติ / แอ้ดธัญกร อรัญโสติ / แอ้ด
กู่จานวิทยาคม
3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รุ่น2/61
รัชพล กลัดชื่น / หนุ่มรัชพล กลัดชื่น / หนุ่ม
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์2/61
มีสิทธิ์ ชัยมณีมีสิทธิ์ ชัยมณี
AIS-02ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
กมลทิพย์ คำใจกมลทิพย์ คำใจ
BCOM1102 SEC02 (2/61)
พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุลพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
2/61_SE
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
กศน.อำเภอแม่ออน
รัฐศาสตร์ สุขสวัสดิ์ / ต่าย (61741404)รัฐศาสตร์ สุขสวัสดิ์ / ต่าย (61741404)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ออน
718-331 วิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับการกำหนดอาหาร (Food Science for Dietetic) 2/2561
ธรรมรัตน์ แก้วมณี / อ.เอธรรมรัตน์ แก้วมณี / อ.เอ
กระบวนการจัดทำบัญชี ช2 บัญชี ปี61
มินา เลิศเมธานนท์มินา เลิศเมธานนท์
วิชา เว็บเทคโนโลยี 4124707 (2/2561)
อาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุลอาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิชา 4124304 เกมและการจำลอง (2/2561)
อาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุลอาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Section 01 460-302 ITM 2/61 (14.30-16.20 Tu,Th)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
718-142
สุณีย์ บุญกำเหนิด / ครูสุณีย์ บุญกำเหนิด / ครู
social enagegement 993-173 2/2561
Rohani JeharsaeRohani Jeharsae
Section 02 460-302 ITM 2/61 (10.30-12.20 Tu,Th)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
ฟิสิกส์ ม.4/1 โดยครูธนชาต
ธนชาต อาจหาญ / ธนชาตธนชาต อาจหาญ / ธนชาต
เคมีของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก
HASAN DAUPORHASAN DAUPOR
Analysis and Design Algorithms (การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี [อัลกอริทึม])
wichep jaiboon / chep (59031456)wichep jaiboon / chep (59031456)
-
INFO362 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ IT61-3/2-61
pawat chimlek / joepawat chimlek / joe
EN17308 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
ทองปาน ปริวัตร / โอ๊ค (530001)ทองปาน ปริวัตร / โอ๊ค (530001)
การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2/2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน / อ.ปอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน / อ.ปอน
441-233 Marketing Channel Management
Rudsada Kaewsaeng-on / RoseRudsada Kaewsaeng-on / Rose
Nutrition clinic
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
66433259 Management Accounting
เนตรดาว ชัยเขตเนตรดาว ชัยเขต