เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 405,049 คน
32,684 ชั้นเรียน จาก 3,069 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,818 คน จาก 1,143 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,412 คน จาก 245 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9,202 คน จาก 517 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7,115 คน จาก 448 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

พล 451 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
3094201 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 2561
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่
Special Topic (Cloud)
Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)
428-524 REM-SD 1-2561
รศ. อาหวัง ล่านุ้ยรศ. อาหวัง ล่านุ้ย
ACADEMIC ENGLISH: LISTENING SPEAKING (142-118) Sec 04 DM
Aj. Hambalee JehmaAj. Hambalee Jehma
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กศ.บป1/61
ปัญญ์ชลี เต่าทองปัญญ์ชลี เต่าทอง
ปวส.1/1 คธ. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2561
นาง พรชนก เฮงประเสริฐนาง พรชนก เฮงประเสริฐ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัส 3200-0010 (2/2561)
อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวช.1/4 การโรงแรม วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum / ครูตาลMr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum / ครูตาล
การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ รุ่น2-61
รัชพล กลัดชื่น / หนุ่มรัชพล กลัดชื่น / หนุ่ม
5-9-2เว็บเพจและเว็บไซต์
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 2 Sec01
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 2 Sec02
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
BCOM1102 sec01k (2/61)
พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุลพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
เทคโนโลยีขนมอบ (เลือกเสรี 2/2561)
นิภาภัทร์ กุณฑลนิภาภัทร์ กุณฑล
2/61_SE
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
191303 การบริหารนโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม
ณัฏฐิมา มากชูณัฏฐิมา มากชู
ประวัติศาสตร์กฎหมาย
จตุภูมิ ภูมิบุญชูจตุภูมิ ภูมิบุญชู
หลักเศรษฐศาสตร์ 261 mkt
นาง นพรัตน์ สุวรรณโณนาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
37 60064.121 การเงินการธนาคาร วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
Aj.Renuka KunchamnanAj.Renuka Kunchamnan
C14พฤ.เช้า-กจม4/60A
Taweesit Sasadoh / sitTaweesit Sasadoh / sit
C15พฤ.บ่าย-กจม4/60B
Taweesit Sasadoh / sitTaweesit Sasadoh / sit
C10ศุกร์เช้า-โลจิสติกส์4/61A
Taweesit Sasadoh / sitTaweesit Sasadoh / sit
BIS0632 การสร้างธุรกิจใหม่สำหรับธุรกิจออนไลน์
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 01 2/2561
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
40 60065.122 การเงินการธนาคาร วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
Aj.Renuka KunchamnanAj.Renuka Kunchamnan
วิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2561)
นางสาว สุไฮดาร์ แวเตะนางสาว สุไฮดาร์ แวเตะ
การวางแผนและการประเมินโครงการ (โครงการพิเศษ 2561)
ณัฏฐิมา มากชูณัฏฐิมา มากชู
3094303 จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่