เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 360,465 คน
29,274 ชั้นเรียน จาก 2,578 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,460 คน จาก 1,100 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,065 คน จาก 232 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,330 คน จาก 422 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,805 คน จาก 168 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

เอกสารดาวน์โหลด
นายมูฮำมัดฟาเดล บราเฮ็ง / ครูฟาเดล (0810988799)นายมูฮำมัดฟาเดล บราเฮ็ง / ครูฟาเดล (0810988799)
๙๙๓-๓๒๖ การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล (ฺBasic Nursing Research) ปีการศึกษา 60
พาตีเมาะ นิมาพาตีเมาะ นิมา
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ #601
วรรัตน์ จงไกรจักรวรรัตน์ จงไกรจักร
0601110 calculus for Engineer 2
นาย มนูญ จิตรสำเริงนาย มนูญ จิตรสำเริง
0601110 Calculus for Engineer 2 ภาคสมทบ
นาย มนูญ จิตรสำเริงนาย มนูญ จิตรสำเริง
Introduction to Animal Science
ผศ.ดร. วัชระ แลน้อยผศ.ดร. วัชระ แลน้อย
ภาษาจีน ม.2 กลุ่ม 1
ณัฐพล พงษ์ถาวร / นัสชา (60270100514)ณัฐพล พงษ์ถาวร / นัสชา (60270100514)
ห้องเรียนภาษาจีน By Amodz Tse
นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทคุณ / อะมด (60270100515)นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทคุณ / อะมด (60270100515)
ห้องเรียน ม.ต้น ครูสาวิตรี
นางสาว สาวิตรี ประทาน / อ้อย (60270100520)นางสาว สาวิตรี ประทาน / อ้อย (60270100520)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
กุลกวิณ โสขันตี / ขวัญ (60270100529)กุลกวิณ โสขันตี / ขวัญ (60270100529)
วิชาสังคมศึกษา ป 3
ชาญชัย ระดาบุตร / แจ๊ก (60270100604)ชาญชัย ระดาบุตร / แจ๊ก (60270100604)
โรงเรียนหัสดีศึกษา
นิทานสำหรับบอนุบาล3
ประภาพรรณ แสงลี / กุ๊ก (60270100603)ประภาพรรณ แสงลี / กุ๊ก (60270100603)
สังคมศึกษา ป.5 ครูอ้อม
อ้อมใจ ผิวบาง / อ้อม (60270100624)อ้อมใจ ผิวบาง / อ้อม (60270100624)
ปฐมวัย
กรรณิการ์ คำมาปัน / เจ (602070100614)กรรณิการ์ คำมาปัน / เจ (602070100614)
โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
นาย ธีรยุทธ ดลเอี่ยม / ท็อป (60270100609)นาย ธีรยุทธ ดลเอี่ยม / ท็อป (60270100609)
วิชาสังคมศึกษา ม.ต้น ครูปุ๋ย
สุจิตรา อนันเอื้อ / ปุ๋ย (60270100623)สุจิตรา อนันเอื้อ / ปุ๋ย (60270100623)
วิชาวิทยาศาสตร์
วิภาดา รันระนา / เปรม (60270100608)วิภาดา รันระนา / เปรม (60270100608)
วิทยาศาสตร์ ป.2
ปฏิวัติ พิณพงษ์ / โอปอ (60270100617)ปฏิวัติ พิณพงษ์ / โอปอ (60270100617)
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น กศน.ตำบลผาสุก ครูรัตน์สุดา
รัตน์สุดา จันทร์รักษ์ / อ้อม (60270100616)รัตน์สุดา จันทร์รักษ์ / อ้อม (60270100616)
กศน.อำเภอวังสามหมอ
คณิตศาสตร์ม.1
อนุรักษ์ สุนะเทพ / มี่ (60270100620)อนุรักษ์ สุนะเทพ / มี่ (60270100620)
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโคเขตตาราม
วิทยาศาสตร์ม.1
นงค์นภา จำปาเรือง / น้อง (60270100612)นงค์นภา จำปาเรือง / น้อง (60270100612)
โรงเรีพระปริยัติธรรม แผนกสามัศึก วัดโคเขตตาราม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บลสิการ ดอนโสภา / โบว์ (60270100627)บลสิการ ดอนโสภา / โบว์ (60270100627)
โรงเรียนบท่าอุทัย
วิชาประวัติศาสตร์และพลเมืองป.1ครูโอ@วิษณุ
ครูโอ- วิษณุ อินทร์หาญ / โอ (60270100621)ครูโอ- วิษณุ อินทร์หาญ / โอ (60270100621)
โรงเรียนบ้านดอนอุดมเนยอุปถัมภ์
วิทยาศาสตร์ป.4
ธรณินทร์ มีพลงาม / โก (60270100606)ธรณินทร์ มีพลงาม / โก (60270100606)
โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
สังคมศึกษา ป.1 ครูไอซ์
สุนิศา สีแพนบาล / ไอซ์ (60270100628)สุนิศา สีแพนบาล / ไอซ์ (60270100628)
ชั้นเรียนครูเปิ้ล
ธัญลักษณ์ โสภาสร / เปิ้ล (60270100607)ธัญลักษณ์ โสภาสร / เปิ้ล (60270100607)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ
อนุบาล2/2
ภาวิณี นามทวย / ภา (60270100519)ภาวิณี นามทวย / ภา (60270100519)
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
60-3 4942503 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
60-3 4943506 การบริหารงานสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
60-3 ​4951103 ประชากรศึกษาเพื่องานสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่