เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างแท้จริง

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 315,797 คน จาก 24,472 ชั้นเรียน!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18,299 คน จาก 900 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8,404 คน จาก 211 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6,373 คน จาก 354 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,407 คน จาก 150 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

SJC_ม.6/1_2560
ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์
SJC_ม.6/2_2560
ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์
คอมพิวเตอร์ 2/1 ปี2559
อานาตี เจ๊ะหะะมะอานาตี เจ๊ะหะะมะ
ACT-411 Computerized Accounting System Auditing 03/59
วชรวรรษ พรหมมาวชรวรรษ พรหมมา
วิชาเคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เอกราช ตาแก้วเอกราช ตาแก้ว
การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ภาค 1/60
ปรีดา ยะธิมาปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร
ICT 4/10 ปี60
นิรชร สุขสมศรีนิรชร สุขสมศรี
ปวส.2/1 การท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2560
นาง พรชนก เฮงประเสริฐนาง พรชนก เฮงประเสริฐ
ปวส.2/2 การท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2560
นาง พรชนก เฮงประเสริฐนาง พรชนก เฮงประเสริฐ
4-1(60)
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
Sci 3.1-60
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
นาง กนกกาญจน์ แสนสุวรรณนาง กนกกาญจน์ แสนสุวรรณ
วิทยาลัยอาชีวร้อยเอ็ด
4-2(60)
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
4-3(60)
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
4-4(60)
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
4-5(60)
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
ปวส.2 คธ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ (ปรับพื้น)
สมพร โมกษะรัตน์สมพร โมกษะรัตน์
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 5 ม.6/2
ครู เกษตร บุบผาผสม / ครูนาย (10267)ครู เกษตร บุบผาผสม / ครูนาย (10267)
วิชาโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง ปวส.1คธ.
แอนนา สุริเวชแอนนา สุริเวช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/1 ประจำปีการศึกษา 2560
นาย สันติชัย เสมือนใจนาย สันติชัย เสมือนใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม4/2 ประจำปีการศึกษา 2560
นาย สันติชัย เสมือนใจนาย สันติชัย เสมือนใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/3 ประจำปีการศึกษา 2560
นาย สันติชัย เสมือนใจนาย สันติชัย เสมือนใจ
SJC_ม.6/3_2560
ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์
SJC_ม.6/4_2560
ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์
SJC_ม.6/5_2560
ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์
SJC_ม.6/6_2560
ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์
SJC_ม.6/7-1_2560
ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์
SJC_ม.6/7-2_2560
ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ครู สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์
ศิลปะ ป6/3ปี 2560
คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร (id line: Bualine55)
ปวช.2 ดอกไม้และงานประดิษฐ์60
นางสาว สาวิณี บุญผลึก (1809900029594)นางสาว สาวิณี บุญผลึก (1809900029594)