เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 358,878 คน
28,708 ชั้นเรียน จาก 2,555 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,362 คน จาก 1,070 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,065 คน จาก 232 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,328 คน จาก 422 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,800 คน จาก 167 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ฟิสิกส์ 1
วรวัฒน์ ดาปาน (07500271)วรวัฒน์ ดาปาน (07500271)
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
รัชพล กลัดชื่น / หนุ่มรัชพล กลัดชื่น / หนุ่ม
HIS4602 History of Modern China 2/2560
พุทธพล มงคลวรวรรณพุทธพล มงคลวรวรรณ
(MBC0504) การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ พฤ.08.30
Wanchalerm PoldeeWanchalerm Poldee
4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 20 2/2560
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 07 2/2560
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
434-316-2-2560 Thai Economy
รศ. อาหวัง ล่านุ้ยรศ. อาหวัง ล่านุ้ย
ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ กศ.บป. เสาร์ เช้า
ปัญญ์ชลี เต่าทองปัญญ์ชลี เต่าทอง
0601110 calculus for Engineer 2
นาย มนูญ จิตรสำเริงนาย มนูญ จิตรสำเริง
0601110 Calculus for Engineer 2 ภาคสมทบ
นาย มนูญ จิตรสำเริงนาย มนูญ จิตรสำเริง
427-315 สังคมวิทยาการศึกษา ภาค2/2560
พะเยาว์ ละกะเต็บ / พะเยาว์พะเยาว์ ละกะเต็บ / พะเยาว์
0707231 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม 01
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
120-4301 ระบบสนันสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
สุนทรียา คำทูลสุนทรียา คำทูล
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
857-313 Basic computer aided​ 2/2560
บุษวรรณ หิรัญวรชาติ / บัวบุษวรรณ หิรัญวรชาติ / บัว
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม(2000-1501)
ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช / กลุ่มครูเดียร์/ครูเบียร์ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช / กลุ่มครูเดียร์/ครูเบียร์
Introduction to Animal Science
ผศ.ดร. วัชระ แลน้อยผศ.ดร. วัชระ แลน้อย
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี คธ 1/60
ซารีฟ หะยีซำซูดิน / ซารีฟซารีฟ หะยีซำซูดิน / ซารีฟ
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี คธ 2/60
ซารีฟ หะยีซำซูดิน / ซารีฟซารีฟ หะยีซำซูดิน / ซารีฟ
60-4-1-01-ภาษาอังกฤษ
ภัทรวรรณ เกษมเนตร / วรรณ (6001302030)ภัทรวรรณ เกษมเนตร / วรรณ (6001302030)
60-4-1-18-61การงานอาชีพ
ยุพารัตน์ หมอนอิง / ตุ๊ดตู่ (6001302047)ยุพารัตน์ หมอนอิง / ตุ๊ดตู่ (6001302047)
ท 11101 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สุบุญพันธุ์ กฤษณะพันธ์ / หงส์สุบุญพันธุ์ กฤษณะพันธ์ / หงส์
โรงเรียนวัดควนเพ็ง
วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
ศกลวรรณ เจือกโว้นศกลวรรณ เจือกโว้น
60-4-1-01-คณิตศาสตร์
kannika srikrue / jangkannika srikrue / jang
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
60-4-1-03-วิทยาศาสตร์
รจรินทร์ พิมพ์พก / กวางรจรินทร์ พิมพ์พก / กวาง