เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 360,478 คน
29,278 ชั้นเรียน จาก 2,578 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,460 คน จาก 1,100 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,065 คน จาก 232 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,330 คน จาก 422 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,805 คน จาก 168 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

Web Service Technology
รติวัฒน์ ปารีศรี (41067014)รติวัฒน์ ปารีศรี (41067014)
Section 01 for 460-302 Information Technology for Management (2/60)
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จันดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ / จัน
School Botanical Garden
Mr. Anuchit WattanapornMr. Anuchit Wattanaporn
TP13301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ป.บัณฑิต หมู่ที่ 5
พวงทอง เพชรโทน / ครูหญิงพวงทอง เพชรโทน / ครูหญิง
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิระวัฒน์ เอียดอุ้ย (5881135018)วิระวัฒน์ เอียดอุ้ย (5881135018)
ห้องเรียนดนตรีม.1 ครูสิน
สินศักดา ภูธนภัทร / สิน (60270100528)สินศักดา ภูธนภัทร / สิน (60270100528)
ห้องเรียนนาฏศิลป์ป.3
วรรณภา รัตนวิเศษ / เหมียว (60270100517)วรรณภา รัตนวิเศษ / เหมียว (60270100517)
โรงเรียนพันธกิจศึกษา
ภาษาไทย ป.6 (ครูเอวา)
นายสุวัฒน์ แพงศรี / เอวา (60270100530)นายสุวัฒน์ แพงศรี / เอวา (60270100530)
ห้องเรียนภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้
ประภัสสร กรณวงค์ / เดือน (ุ60270100510)ประภัสสร กรณวงค์ / เดือน (ุ60270100510)
ประวัติดนตรีสากล
ศรายุทธ พาโนมัย / เจฟฟี่ (60270100523)ศรายุทธ พาโนมัย / เจฟฟี่ (60270100523)
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ดนตรี ป.๓
เฉลิมชัย อินธิจันทร์ / ทอม (60270100613)เฉลิมชัย อินธิจันทร์ / ทอม (60270100613)
Tessaban 7 udonthani
การบริหารระบบข้อมูลโลจิสติกส์ ปวส.1 ครูซินดี้
จริญญา เดชอาจ / ซิน (60270100618)จริญญา เดชอาจ / ซิน (60270100618)
ภาษาไทย ป.2 ครูน้ำฝน
ปุณฑริก บุตรโคตร / น้ำฝน (60270100601)ปุณฑริก บุตรโคตร / น้ำฝน (60270100601)
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิชาคณิตศาสตร์ ม3
เมทินี จันทา / เมย์ (60270100602)เมทินี จันทา / เมย์ (60270100602)
สังคมศึกษา ป.5 ครูอ้อม
อ้อมใจ ผิวบาง / อ้อม (60270100624)อ้อมใจ ผิวบาง / อ้อม (60270100624)
ปฐมวัย
กรรณิการ์ คำมาปัน / เจ (602070100614)กรรณิการ์ คำมาปัน / เจ (602070100614)
โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
นาย ธีรยุทธ ดลเอี่ยม / ท็อป (60270100609)นาย ธีรยุทธ ดลเอี่ยม / ท็อป (60270100609)
เรียนสังคมศึกษากับครูพี่แบ๊ง
วิชชุลดา อัมไพ / แบงก์ (60270100626)วิชชุลดา อัมไพ / แบงก์ (60270100626)
โรงเรียนบึงกาฬ
วิทยาศาสตร์ ป.2
ปฏิวัติ พิณพงษ์ / โอปอ (60270100617)ปฏิวัติ พิณพงษ์ / โอปอ (60270100617)
วิชาคอมพิวเตอร์ ป. 6
นาย บัณฑิตพงศ์​ ธีระสาร / แบ๊ค (60270100619)นาย บัณฑิตพงศ์​ ธีระสาร / แบ๊ค (60270100619)
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น กศน.ตำบลผาสุก ครูรัตน์สุดา
รัตน์สุดา จันทร์รักษ์ / อ้อม (60270100616)รัตน์สุดา จันทร์รักษ์ / อ้อม (60270100616)
กศน.อำเภอวังสามหมอ
วิชา การบัญชีเบื้องต้น
นุชพร บัวสอน / กี้ (60270100611)นุชพร บัวสอน / กี้ (60270100611)
วิทลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง
คณิตศาสตร์ม.1
อนุรักษ์ สุนะเทพ / มี่ (60270100620)อนุรักษ์ สุนะเทพ / มี่ (60270100620)
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโคเขตตาราม
วิทยาศาสตร์
รักษ์สุดา ไชยราชา / บีบี (60270100610)รักษ์สุดา ไชยราชา / บีบี (60270100610)
โรงเรียนบ้านจำปาทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บลสิการ ดอนโสภา / โบว์ (60270100627)บลสิการ ดอนโสภา / โบว์ (60270100627)
โรงเรียนบท่าอุทัย
วัดละเอียดชั้น ปวช.1 ครูปอ
อมรพรรณ์ การค้า / ปอ (60270100630)อมรพรรณ์ การค้า / ปอ (60270100630)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
วิทยาศาสตร์
วชิรวิทย์ สงค์จันทร์ / ซุปเปอร์จิ๋ว (60270100622)วชิรวิทย์ สงค์จันทร์ / ซุปเปอร์จิ๋ว (60270100622)
วิชาดนตรี
จักรพงศ์ มณีรัตน์ / เกร๊พ (60270100509)จักรพงศ์ มณีรัตน์ / เกร๊พ (60270100509)
โรงเรียนเชียงคาน
Seminar on Educational Administration 2017
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สังคมศึกษา
รัชพล ยาพันธ์ / เป็ดน้อย (60270100629)รัชพล ยาพันธ์ / เป็ดน้อย (60270100629)
กศน.อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู