เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 405,644 คน
32,752 ชั้นเรียน จาก 3,069 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,820 คน จาก 1,143 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,412 คน จาก 245 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9,224 คน จาก 517 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7,214 คน จาก 449 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

434-344/433 COOP-Econ-1-2561
รศ. อาหวัง ล่านุ้ยรศ. อาหวัง ล่านุ้ย
วิชาเครื่องใช้สำนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
นางสาว ทัศนีย์ เรืองรอด / จูน (6046702130)นางสาว ทัศนีย์ เรืองรอด / จูน (6046702130)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รัหส 3204-2003 (2/2561)
อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เกศินี จุลศิริ / กิ๊ฟซี่ (61741318)เกศินี จุลศิริ / กิ๊ฟซี่ (61741318)
โรงเรียนแม่แจ่ม
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1.4 บค
สราวุฒิ งามศักดิ์ / ออยสราวุฒิ งามศักดิ์ / ออย
ฟิสิกส์เพิ่มเติม5 2/2561
สิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่มสิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่ม
วิทยาการคำนวณ ม.4/1 (2)
ธัญกร อรัญโสติ / แอ้ดธัญกร อรัญโสติ / แอ้ด
กู่จานวิทยาคม
ง33242 การจัดการฐานข้อมูล ม.6/1-6/10 ปีการศึกษา 2561
ครู สุเทพ เทียมคลี / ครูเทพครู สุเทพ เทียมคลี / ครูเทพ
พืชอาหารสัตว์ 261
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
งานออกแบบสิ่งปลูกสร้าง502
นาย ณรงค์ กะวิเศษนาย ณรงค์ กะวิเศษ
5012104 เทคโนโลยีสารสนเทศเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agricultural Information Technology and Rural Development) 2/2561
สุอารีย์ นครพันธุ์สุอารีย์ นครพันธุ์
การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงาน ฯ (2/2561)
นิภาภัทร์ กุณฑลนิภาภัทร์ กุณฑล
[2.62] Use Of Comp BE2.1
วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประวัติศาสตร์กฎหมาย
จตุภูมิ ภูมิบุญชูจตุภูมิ ภูมิบุญชู
C11พุธเช้า-โลจิสติกส์4/61B
Taweesit Sasadoh / sitTaweesit Sasadoh / sit
(BIS0601) การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ พ. บ่าย
Wanchalerm PoldeeWanchalerm Poldee
29 รายวิชาก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
Mahamasalam Adae / SalamMahamasalam Adae / Salam
KAS 4201 Sport Promotion and Publication Relation การส่งเสริมกีฬาและประชาสัมพันธ์
phurichaya phamornviriyamit (5804002631)phurichaya phamornviriyamit (5804002631)
Table Tennis ปิงปอง
phurichaya phamornviriyamit (5804002631)phurichaya phamornviriyamit (5804002631)
KSM 3200 Sport Organization องค์กรกีฬา
phurichaya phamornviriyamit (5804002631)phurichaya phamornviriyamit (5804002631)
KAS 4302 Management of Sport Resident ที่พักและนักกีฬา
phurichaya phamornviriyamit (5804002631)phurichaya phamornviriyamit (5804002631)
KIN 2112 Technology and Communication in Sport Science 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
phurichaya phamornviriyamit (5804002631)phurichaya phamornviriyamit (5804002631)
KSM 2206 Sport Management การจัดการกีฬา
phurichaya phamornviriyamit (5804002631)phurichaya phamornviriyamit (5804002631)
KER 3202 ((RC 312)) Basic Recreation Management การจัดการนันทนาการ
phurichaya phamornviriyamit (5804002631)phurichaya phamornviriyamit (5804002631)
KRE 3203 ((RC 334)) Recreation Marketing การตลาดนันทนาการ
phurichaya phamornviriyamit (5804002631)phurichaya phamornviriyamit (5804002631)
GAS 2722 (GS (292)) Volleyball วอลเล่ย์บอล
phurichaya phamornviriyamit (5804002631)phurichaya phamornviriyamit (5804002631)
SUW2018 3/12 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิติศักดิ์ ทวิชาชาติ (57410437)กิติศักดิ์ ทวิชาชาติ (57410437)
SUW2018 3/2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิติศักดิ์ ทวิชาชาติ (57410437)กิติศักดิ์ ทวิชาชาติ (57410437)
SUW2018 3/1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิติศักดิ์ ทวิชาชาติ (57410437)กิติศักดิ์ ทวิชาชาติ (57410437)
NU59
Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)Thongrob Auxsorn / Godz (59030039)