ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน •  อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ •  ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์•  บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด•  ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 598,250 คน มี 62,069 วิชา จาก 4,327 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด

อนุบาล02000-อนุบาล 2/1 ทุกหน่วย ครู-นักเรียน

นาง กมลทิพย์ ประชุมรัตน์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ER 3201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 🌸💛 นศ.62+คพ 62 #Sec.61+65 🍉 อังคาร. 13.30 น. (2-2564)

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

993-391 ADULT NURSING PRACTICUM I (64)

นางสาว สุไฮดาร์ แวเตะ

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 01 2/2564 วันพฤหัสบดี

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หมู่ 6 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Pichanan Alphabet
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


Principle Animal Husbandry

อาจารย์ กรุง วิลาชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ม13201-ภาษามลายูป.3/MEPปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

การบริหารการพัฒนา 3/2

นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา รหัส 30204-2304 (2/2564)

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

Instru II/src64

Sunan KITJARUWANKUL

ม.1/2 สังคมศึกษา ส21103 เทอม 2

นางสาว วรินศรา คงเทพ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ท13101-ภาษาไทยป.3/mepปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง สุภรรณี พงศาปาน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ม.1/4 สังคมศึกษา ส21103 เทอม 2

นางสาว วรินศรา คงเทพ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
รร.อบจ.สฎ๑

S01 ความงาม 1/64 เสาร์ 12.30

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)