ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ
จัดการเรียนการสอนได้ง่าย
คลิกสร้างวิชา ชวนผู้เรียนเข้าวิชา แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง
ใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิชาออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป
ความสามารถของระบบ
สร้างวิชาได้ไม่จำกัด • แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน •  อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ •  ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์•  บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด•  ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart
ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 632,744 คน มี 66,409 วิชา จาก 4,327 สถานศึกษา ใช้งานได้ฟรี ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ Android แอปได้เลย

วิชาที่มีกิจกรรมล่าสุด


ง32201คอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 502

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

ทักษะการเรียนรู้ ม.ต้น

กศน.ตำบลห้วยแร้ง ตราด


ว30192 การออกแบบเทคโนโลยี ม.5/1-ม.5/10

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ม.5/5 ปี 1/66

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

เคมี 1 (ม.4/4/2566)

นาย ชุมพล ทองอันตัง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
WIL 2565-2566

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาศาสตร์ ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 66

นาย ธีรวัฒน์ ทองเสนอ
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
โรงเรียนศรีนครินทร์วิยานุเคราะห์

รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ช.2/5 คอมฯ

ครู ฐาปนวัฒน์ ธงชัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

วิทยาการคำนวณ ม.5/4 ปี 1/66

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

PBL 15201 บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 66

นาย ธีรวัฒน์ ทองเสนอ
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books