เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 373,364 คน
30,106 ชั้นเรียน จาก 2,595 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,465 คน จาก 1,102 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,066 คน จาก 235 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,362 คน จาก 440 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,807 คน จาก 166 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

Arduino for Student
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
การใช้โปรแกรม Web Editor ชั้น ม.2 (ภาคเรียนที่ 1/2561)
ธนทัต นามวัฒน์ / ครูเต๋าธนทัต นามวัฒน์ / ครูเต๋า
สังขะวิทยาคม
ฟิสิกส์เพิ่มเติม4 ปีการศึกษา 1/2561
สิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่มสิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่ม
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.6/2 วิชาการสร้างภาพกราฟิก
นายสมศักดิ์ ศรีรักษานายสมศักดิ์ ศรีรักษา
62-161
นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์
5-9-61ผลิตสื่อวีดิทัศน์
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
5-10-61ผลิตสื่อวีดิทัศน์
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
หลักการตลาด (Principles of Marketing) ระดับ ปวส.
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณนางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
2561/1 ชั้นม.3/3 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัสกร วงค์อยู่ / ครูต้นพัสกร วงค์อยู่ / ครูต้น
วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2204-2002
เกษมสันต์ สังข์ทอง / ชัยเกษมสันต์ สังข์ทอง / ชัย
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
DTCM532 Epidemiology 2018
เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุลเยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
ง33241 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ปีการศึกษา 2561 ม.6/1-6/7
ครู สุเทพ เทียมคลี ,ครูวริศรา สิงโตทอง / เทพ , มุกครู สุเทพ เทียมคลี ,ครูวริศรา สิงโตทอง / เทพ , มุก
วิทยาการคำนวน ม.4/4
เฉลิมศักดิ์ ใหญ่นาคะศิริ / เต้ย (5780115228)เฉลิมศักดิ์ ใหญ่นาคะศิริ / เต้ย (5780115228)
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4/1 ปี 61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.2
ศิริวรรณ หมวดทอง (5781135007)ศิริวรรณ หมวดทอง (5781135007)
รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ว31102 ระดับชั้น ม.4/10
ไกรลาศ จิบจันทร์ / ครูไกรไกรลาศ จิบจันทร์ / ครูไกร
รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ว31102 ระดับชั้น ม.4/12
ไกรลาศ จิบจันทร์ / ครูไกรไกรลาศ จิบจันทร์ / ครูไกร
English 6/6 ปี 2561
ิวิไลรัศมี แสนอุดม / - (2503)ิวิไลรัศมี แสนอุดม / - (2503)
3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / Kru_Joeรวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / Kru_Joe
ม.1/3 การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 2561
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
งานออกแบบ 5/2_61
นาย ณรงค์ กะวิเศษนาย ณรงค์ กะวิเศษ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีสิทธิ์ ชัยมณีมีสิทธิ์ ชัยมณี
ม.2 เพิ่มเติม ตารางทำงาน
นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรีนางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรี
ม.3 เพิ่มเติม ตารางทำงาน
นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรีนางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรี
PHE201-1-61
นางสาว พวงรัตน์ จินพลนางสาว พวงรัตน์ จินพล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี
นาง นพรัตน์ สุวรรณโณนาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
เคมี-4
เลอเกียรติ จันธิมา / เสือเลอเกียรติ จันธิมา / เสือ
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เคมี-2
เลอเกียรติ จันธิมา / เสือเลอเกียรติ จันธิมา / เสือ
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
กระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์
นางสาว อิสราภรณ์ ผิวขำนางสาว อิสราภรณ์ ผิวขำ
วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นางสาว สุภาณี พฤฒิจิระวงศ์ / เป่าเปา (2023007)นางสาว สุภาณี พฤฒิจิระวงศ์ / เป่าเปา (2023007)
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา