เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 360,474 คน
29,275 ชั้นเรียน จาก 2,578 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,460 คน จาก 1,100 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,065 คน จาก 232 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,330 คน จาก 422 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,805 คน จาก 168 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

๙๙๓-๓๒๖ การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล (ฺBasic Nursing Research) ปีการศึกษา 60
พาตีเมาะ นิมาพาตีเมาะ นิมา
การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2/2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทันผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
718-317 Principle of Nutrition Therapy-60
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
TP13301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ป.บัณฑิต หมู่ที่ 5
พวงทอง เพชรโทน / ครูหญิงพวงทอง เพชรโทน / ครูหญิง
ห้องเรียนดนตรีม.1 ครูสิน
สินศักดา ภูธนภัทร / สิน (60270100528)สินศักดา ภูธนภัทร / สิน (60270100528)
ห้องเรียนภาษาจีน By Amodz Tse
นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทคุณ / อะมด (60270100515)นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทคุณ / อะมด (60270100515)
ภาษาไทย ป.6 (ครูเอวา)
นายสุวัฒน์ แพงศรี / เอวา (60270100530)นายสุวัฒน์ แพงศรี / เอวา (60270100530)
ดนตรี ป.5 ครูแมน
สุทธิพงษ์ เมืองบุรีรัมย์ / แมน (60270100503)สุทธิพงษ์ เมืองบุรีรัมย์ / แมน (60270100503)
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
ห้องเรียนภาษาไทย ป.4
พัชริดา ชาวชายโขง / นุ้กกี้ (60270100506)พัชริดา ชาวชายโขง / นุ้กกี้ (60270100506)
ห้องเรียนหรรษาภาษาไทยป.๕
รพีพร พลดงนอก / อาย (60270100507)รพีพร พลดงนอก / อาย (60270100507)
โรงเรียนพิชญบัณฑิต
ศูนย์การเรียนเพื่อคนพิการ กศน.
ทัศนีย์ วงค์ยา / เหมียว (60270100522)ทัศนีย์ วงค์ยา / เหมียว (60270100522)
ห้องเรียนป.1 วิชาภาษาไทย
ธิติยา ขุนใหญ่ / แพม (60270100508)ธิติยา ขุนใหญ่ / แพม (60270100508)
ชั้นเรียนภาษาไทย ป.3
พรทิพย์ โพธิศิริ / ทิพย์ (60270100518)พรทิพย์ โพธิศิริ / ทิพย์ (60270100518)
โรงเรียนบ้านหนองตุ
ห้องเรียนภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้
ประภัสสร กรณวงค์ / เดือน (ุ60270100510)ประภัสสร กรณวงค์ / เดือน (ุ60270100510)
ชั้นเรียนภาษาไทยป.2
พัชราภรณ์ ประวรรณา / น้ำฝน (60270100524)พัชราภรณ์ ประวรรณา / น้ำฝน (60270100524)
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ประวัติดนตรีสากล
ศรายุทธ พาโนมัย / เจฟฟี่ (60270100523)ศรายุทธ พาโนมัย / เจฟฟี่ (60270100523)
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
วิชาคณิตศาสตร์ ม3
เมทินี จันทา / เมย์ (60270100602)เมทินี จันทา / เมย์ (60270100602)
สังคมศึกษา ป.5 ครูอ้อม
อ้อมใจ ผิวบาง / อ้อม (60270100624)อ้อมใจ ผิวบาง / อ้อม (60270100624)
วิชาสังคมศึกษา ม.ต้น ครูปุ๋ย
สุจิตรา อนันเอื้อ / ปุ๋ย (60270100623)สุจิตรา อนันเอื้อ / ปุ๋ย (60270100623)
วิชาวิทยาศาสตร์
วิภาดา รันระนา / เปรม (60270100608)วิภาดา รันระนา / เปรม (60270100608)
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น กศน.ตำบลผาสุก ครูรัตน์สุดา
รัตน์สุดา จันทร์รักษ์ / อ้อม (60270100616)รัตน์สุดา จันทร์รักษ์ / อ้อม (60270100616)
กศน.อำเภอวังสามหมอ
วิชา การบัญชีเบื้องต้น
นุชพร บัวสอน / กี้ (60270100611)นุชพร บัวสอน / กี้ (60270100611)
วิทลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง
คณิตศาสตร์ม.1
อนุรักษ์ สุนะเทพ / มี่ (60270100620)อนุรักษ์ สุนะเทพ / มี่ (60270100620)
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโคเขตตาราม
วิทยาศาสตร์ม.1
นงค์นภา จำปาเรือง / น้อง (60270100612)นงค์นภา จำปาเรือง / น้อง (60270100612)
โรงเรีพระปริยัติธรรม แผนกสามัศึก วัดโคเขตตาราม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บลสิการ ดอนโสภา / โบว์ (60270100627)บลสิการ ดอนโสภา / โบว์ (60270100627)
โรงเรียนบท่าอุทัย
สังคมศึกษา ป.1 ครูไอซ์
สุนิศา สีแพนบาล / ไอซ์ (60270100628)สุนิศา สีแพนบาล / ไอซ์ (60270100628)
สังคมศึกษา ม.ต้น
ปิติพันธ์ หารปรี / ต่อ (60270100615)ปิติพันธ์ หารปรี / ต่อ (60270100615)
วิชาดนตรี
จักรพงศ์ มณีรัตน์ / เกร๊พ (60270100509)จักรพงศ์ มณีรัตน์ / เกร๊พ (60270100509)
โรงเรียนเชียงคาน
ชั้นเรียนครูเปิ้ล
ธัญลักษณ์ โสภาสร / เปิ้ล (60270100607)ธัญลักษณ์ โสภาสร / เปิ้ล (60270100607)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ
ภาษาไทย ป.4
สุดาพร ข้องนอก / ออนซ์ (60270100502)สุดาพร ข้องนอก / ออนซ์ (60270100502)
พิชญบัณฑิต 2