เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 366,163 คน
29,719 ชั้นเรียน จาก 2,580 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,464 คน จาก 1,101 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,065 คน จาก 233 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,333 คน จาก 430 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,807 คน จาก 168 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

414483-การจัดการความรู้
ดร.สิริกร กรมโพธิ์ (sirikorn)ดร.สิริกร กรมโพธิ์ (sirikorn)
60++ B.P.H (Community Health) (6042002 A+B ภาคปกติ)
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
60++ B.P.H (Community Health) (6032002 A+B ภาค กศ.บป.)
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัส 2204-2005 (1/2561)
อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส 2204-2003 (1/2561)
อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)อัซมัน ดรอแม / มัน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา #581-582
วรรัตน์ จงไกรจักรวรรัตน์ จงไกรจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
จรัล แก้วรัตนะ / จรัล (0897372500)จรัล แก้วรัตนะ / จรัล (0897372500)
2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า
จรัล แก้วรัตนะ / จรัล (0897372500)จรัล แก้วรัตนะ / จรัล (0897372500)
3563117 การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) 3/2560
พีรวัส หนูเกตุพีรวัส หนูเกตุ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.1 (ภาคเรียนที่ 1/2561)
ธนทัต นามวัฒน์ / ครูเต๋าธนทัต นามวัฒน์ / ครูเต๋า
สังขะวิทยาคม
สุขศึกษา ชั้น ม.1 (ภาคเรียนที่ 1/2561)
ธนทัต นามวัฒน์ / ครูเต๋าธนทัต นามวัฒน์ / ครูเต๋า
สังขะวิทยาคม
ระบบปฏิบัติการแม่ข่าย
รัชพล กลัดชื่น / หนุ่มรัชพล กลัดชื่น / หนุ่ม
ฟิสิกส์เพิ่มเติม4 ปีการศึกษา 1/2561
สิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่มสิทธิพรรณ มากมิตร / หนุ่ม
ปวส.2/1 การท่องเที่ยว 1/2561
นาง พรชนก เฮงประเสริฐนาง พรชนก เฮงประเสริฐ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ว31102 ระดับชั้น ม.4/14
ไกรลาศ จิบจันทร์ / ครูไกรไกรลาศ จิบจันทร์ / ครูไกร
ง31103 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เทอม 1/61
สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)สุนทร ยี่สุ้น / ทร (6071901058)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ณัฐกานต์ วงค์ศิลป์ / หนิงณัฐกานต์ วงค์ศิลป์ / หนิง
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ ( เรื่อง วงจรสีและวรรณะสี )
Kanrawee Jinpanich / Hwan (5311212028)Kanrawee Jinpanich / Hwan (5311212028)
โรงเรียนบ้านคงคาล้อม
วิชา ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม รหัสวิชา 2404 - 2112 ระดับ ปวช.3/2
อุดม ญานะอุดม ญานะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
DTCM532 Epidemiology 2018
เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุลเยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฉัตรชัย บุบผาดา / ต๋อง (5350800030697)ฉัตรชัย บุบผาดา / ต๋อง (5350800030697)
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
61++ B.P.H (Community Health) (6142002 A+B ภาคปกติ)
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3
กนกกร คำแดง / หวาน (kruwancomputer)กนกกร คำแดง / หวาน (kruwancomputer)
3211-2001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก (1/2561)
รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / Kru_Joeรวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล / Kru_Joe
2104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
จรัล แก้วรัตนะ / จรัล (0897372500)จรัล แก้วรัตนะ / จรัล (0897372500)
2104-2101 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
จรัล แก้วรัตนะ / จรัล (0897372500)จรัล แก้วรัตนะ / จรัล (0897372500)
2104-2115 เทคนิคการจัดการพลังงาน
จรัล แก้วรัตนะ / จรัล (0897372500)จรัล แก้วรัตนะ / จรัล (0897372500)
61++ B.P.H (Community Health) (6142002 A+B ภาค กศ.บป.)
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
อ 32201 วิชาภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วิศรุต แก้วน้อยวิศรุต แก้วน้อย
รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ว31102 ระดับชั้น ม.4/11
ไกรลาศ จิบจันทร์ / ครูไกรไกรลาศ จิบจันทร์ / ครูไกร