เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 411,270 คน
33,269 ชั้นเรียน จาก 3,106 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

21,200 คน จาก 1,180 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,425 คน จาก 245 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9,406 คน จาก 530 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7,277 คน จาก 457 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัยนาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
เทคนิคการนำเสนอ (3202-2026) ระดับ ปวส.
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณนางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
บธ 0115 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
นาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียมนาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
วิชาเคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ครู เอกราช ตาแก้วครู เอกราช ตาแก้ว
ม.3.10 การเขียนโปรแกรม 2/2561
สุศิวกัญญา ปรางสร / ครูก้อยสุศิวกัญญา ปรางสร / ครูก้อย
Animation
ทัศนพร วิบูลย์อรรถทัศนพร วิบูลย์อรรถ
ปวส.1/2 การบัญชี ปีการศึกษา 2/2561
นาง พรชนก เฮงประเสริฐนาง พรชนก เฮงประเสริฐ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
4-1-2-61การจัดการฐานข้อมูล
ณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่งณัฐพล ปิ่นเขียน / เก่ง
การจัดการความรู้ ป.ตรีรุ่น 2/61
รัชพล กลัดชื่น / หนุ่มรัชพล กลัดชื่น / หนุ่ม
พืชอาหารสัตว์ 261
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
ER 2101 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ Sec.01 กป.60 (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)
ทิพย์เกสร กำปนาท / อ้อยทิพย์เกสร กำปนาท / อ้อย
ER 3207 การวิจัยทางการศึกษา Sec.01 กป.59 (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)
ทิพย์เกสร กำปนาท / อ้อยทิพย์เกสร กำปนาท / อ้อย
ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ป.บัณฑิต) Sec.04
ทิพย์เกสร กำปนาท / อ้อยทิพย์เกสร กำปนาท / อ้อย
Academic English: Reading and Writing SEC02 (2/2018)
ใจเอก ฤทธิพฤกษ์ / Shahใจเอก ฤทธิพฤกษ์ / Shah
425-224 Pre-Modern Southeast Asia (เทอม 2 ปีการศึกษา 2561)
ภมรี สุรเกียรติภมรี สุรเกียรติ
718-317 Principle of Nutrition Therapy-61
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
718-161 Nutritional Pharmacology-61
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
142-270 Object Oriented Programming & 142-351 Advanced Programming
Athitaya NitchotAthitaya Nitchot
478-406 Risk and Crisis Management in MICE Industry 2/2018
Songsin TeerakunpisutSongsin Teerakunpisut
social enagegement 993-173 2/2561
Rohani JeharsaeRohani Jeharsae
Academic English: Reading & Writing SEC04 (2/2018)
ใจเอก ฤทธิพฤกษ์ / Shahใจเอก ฤทธิพฤกษ์ / Shah
418-002 / 418-102 French II (2/2561)
กานดา เหล่าปิยะบุตรกานดา เหล่าปิยะบุตร
857131 Principles of Food industrial management
กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ
Kampanart Kusirirat / DanKampanart Kusirirat / Dan
441-310 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) ปีการศึกษา 2561
ดร. วรพจน์ ปานรอดดร. วรพจน์ ปานรอด
EN17412 หัวข้อพิเศษ
ทองปาน ปริวัตร / โอ๊ค (530001)ทองปาน ปริวัตร / โอ๊ค (530001)
EDTE1103 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 101
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
Nutrition clinic
ลักษณา ไชยมงคล / ปูลักษณา ไชยมงคล / ปู
441-208 Operation Management 2/2561
รัญชิดา สังขดวงรัญชิดา สังขดวง
857-101 Food Chemistry
วรัญญู ศรีเดช / Teddy bearวรัญญู ศรีเดช / Teddy bear