เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 405,093 คน
32,700 ชั้นเรียน จาก 3,069 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
ClassStart Academy และ help.classstart.org

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,818 คน จาก 1,143 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,412 คน จาก 245 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9,202 คน จาก 517 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7,119 คน จาก 448 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

ชีววิทยา ม.5.4 ปีการศึกษา 2561
พรรณนิภา ศรีท้าวพรรณนิภา ศรีท้าว
ปัญหาพิเศษทางด้านสัตวศาสตร์
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย(61)
อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)
วิชา การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง(61)
อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ / นัท (604247001)
Mobile Programming
wichep jaiboon / chep (59031456)wichep jaiboon / chep (59031456)
มหาวิทยาลัยเนชั่น
การวางแผน การจัดทำ และการประเมินโครงการ 2561
ณัฏฐิมา มากชูณัฏฐิมา มากชู
434-421 SEIA 1-2561
รศ. อาหวัง ล่านุ้ยรศ. อาหวัง ล่านุ้ย
928-355 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว INFORMATION TECHNOLOGY FOR TOURISM BUSINESS
ภัทราพร วรินทรเวชภัทราพร วรินทรเวช
441-202 Marketing 1/2561 Group 02
ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพประมง (ปม.2)
ธิติญา มีแต้ม / แอนนี่ธิติญา มีแต้ม / แอนนี่
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
รายวิชา ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก รหัส 3308-2006
ชานุ จีนแก้วเปี่ยม / เพียวชานุ จีนแก้วเปี่ยม / เพียว
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (3091202)
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่
พืชอาหารสัตว์ 261
อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)อาจารย์ กรุง วิลาชัย (2553027)
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
ดวงใจ เนตรตระสูตร / นกดวงใจ เนตรตระสูตร / นก
MAT-114(2-61)
นาย สุพิศ ฤทธิ์แก้วนาย สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
MAT-104(2-2561)
นาย สุพิศ ฤทธิ์แก้วนาย สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
BCOM1102 SEC02k (2/61)
พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุลพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
2/61_การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ_sec1
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
2/61_การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ_sec2
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
6/2
ธัญกร อรัญโสติ / แอ้ดธัญกร อรัญโสติ / แอ้ด
กู่จานวิทยาคม
กศน.อำเภอแม่ออน
รัฐศาสตร์ สุขสวัสดิ์ / ต่าย (61741404)รัฐศาสตร์ สุขสวัสดิ์ / ต่าย (61741404)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ออน
61-2 4941401-55 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข [ภาคปกติ]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
61-2 4941401-55 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
61-2 4953403 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย [กศ.บป.]
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดาอาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
PPM 610_2/61
นางสาว พวงรัตน์ จินพลนางสาว พวงรัตน์ จินพล
993-121 Concepts and theories of Nursing
ชญาน์นันท์ อึ้งวงศพัฒน์ / อาจารย์ย้ง (1111111111)ชญาน์นันท์ อึ้งวงศพัฒน์ / อาจารย์ย้ง (1111111111)
ก้าวทันโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ กลุ่ม 42 (อาทิตย์-บ่าย) 2/2561
miss nantana rattanachai (1959900084179)miss nantana rattanachai (1959900084179)
การวางแผนและการประเมินโครงการ (โครงการพิเศษ 2561)
ณัฏฐิมา มากชูณัฏฐิมา มากชู
3093303 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ / ใหญ่
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ(สมทบ)2/2561
วิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์ / วิ (6158)วิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์ / วิ (6158)