home460-110 Information Technology Management
personperson_add
460-110 Information Technology Management

ผู้สอน
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
460-110 Information Technology Management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อังคาร 16:00-17:20, พฤหัส 15:00-16:20 ห้อง ข 303


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)