460-110 Information Technology Management

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

อังคาร 16:00-17:20, พฤหัส 15:00-16:20 ห้อง ข 303