460-110 Information Technology Management


ผู้สอน
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 22 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-110 Information Technology Management

Class ID
1

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

อังคาร 16:00-17:20, พฤหัส 15:00-16:20 ห้อง ข 303


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)