home460-110 Information Technology Management
person
460-110 Information Technology Management

ผู้สอน
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-110 Information Technology Management

หมายเลขของวิชา (Class ID)
1

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อังคาร 16:00-17:20, พฤหัส 15:00-16:20 ห้อง ข 303


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)