3/2556: ภาษาแอสเซมบลี ปวส.2 (สมทบก่อนเที่ยง)

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาแอสเซมบลี ปวส.2 (สมทบก่อนเที่ยง)