การออกแบบระบบงาน(ทดลอง สร้าง)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อแนะนำวิธีการออกแบบ ระบบงาน ตามวิธีการมาตรฐาน รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผสานกับ มาตรฐาน HA

ยังไม่เปิดบริการนะครับ ทดลองสร้าง