การออกแบบระบบงาน(ทดลอง สร้าง)


ผู้สอน
ทันตแพทย์ ชุมพล ชมะโชติ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การออกแบบระบบงาน(ทดลอง สร้าง)

รหัสวิชา
1001

สถานศึกษา
สถาบันธัญญารักษ์

คำอธิบายวิชา

เพื่อแนะนำวิธีการออกแบบ ระบบงาน ตามวิธีการมาตรฐาน รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผสานกับ มาตรฐาน HA

ยังไม่เปิดบริการนะครับ ทดลองสร้าง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books