homeวท.สธ. 341 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
person
วท.สธ. 341 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

ผู้สอน
จิตศิริน ลายลักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท.สธ. 341 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10014

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเทคนิคการให้การปรึกษา เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในสภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนทางร่างกายและจิตใจของบุคคล ครอบครัวและชุมชน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)