homeวท.สธ. 341 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
personperson_add
วท.สธ. 341 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

ผู้สอน
จิตศิริน ลายลักษณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท.สธ. 341 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10014

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเทคนิคการให้การปรึกษา เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในสภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนทางร่างกายและจิตใจของบุคคล ครอบครัวและชุมชน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)