ผู้สอน
นางสาว จนัสธร อาษาศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชา วิเคราะและออกแบบระบบ (3204-2105)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10015

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย


คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาที่เรียน เป็นนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับ ปวส.2