homeAccount For Beginning I
person
Account For Beginning I

ผู้สอน
นาย Wenet Suansilpong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Account For Beginning I

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10027

สถานศึกษา
บ.ไอเอ็มดี

คำอธิบายวิชา

คอร์สเพื้นฐาน  Accounting

สำหรับ ทีม BI ทุกคน จำเป็นต้องศึกษาคอร์สนี้ 

โดย ผู้เรียนจำเป็น ศึกษา Slide  ,  VDO และทำ Test


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)