homeโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
person
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นาง สุลักขณา เพียรเสมอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10039

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โรงเรียนบ้างบัวทองทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์

 เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)