homeโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นาง สุลักขณา เพียรเสมอ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10039

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนบ้างบัวทองทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์

 เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)