home0001132 บุคลิกเบื้องต้น
person
0001132 บุคลิกเบื้องต้น

ผู้สอน
นาย เตวิช สีเนหะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
0001132 บุคลิกเบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10049

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นคลาสที่จำลองขึ้น เพื่อทดสอบการใช้งาน classstart


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)