งานคอมพิวเตอร์ 10
ผู้สอน

นาย นิคม วุฒิยา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
งานคอมพิวเตอร์ 10

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10059

สถานศึกษา
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาที่ว่าด้วยการเขียนโปแกรมด้วยภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ท  (Visual Basic .Net)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.