homeคุณอำนวย
personperson_add
คุณอำนวย

ผู้สอน
person
นาย สงวน แก้วขาว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คุณอำนวย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1006

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คุณอำนวย เป็นห้องเรียน ที่เก็บประเด็นของการเรียนร้ จากการทำงานประจำ ซึ่งประเด็นเหล่านี้เกิดจากพดคุยกันเล่น โดยคคณอำนวยจะทำหน้าที่อย่ 4 ข้อคือ ชวน ชม เชื่อม ชี้แนะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)