เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CHM 312 (Spectrometric Identification of Organic Compounds)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทฤษฎีพื้นฐานของเทคนิคทางสเปคโทรสโคปี ได้แก่ อัลตราไวโอเลต อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และแมสสเปคโทรสโคปี การวิเคราะห์หาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์จากโจทย์แบบฝึกหัดที่มีข้อมูลทางสเปคตรัมต่าง ๆ