Animals

ผู้สอน
นางสาว อัญชลี เศรษฐบุปผา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Animals

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10085

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

The students can explain or describe of animals.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)