Animals

ผู้สอน
นางสาว อัญชลี เศรษฐบุปผา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Animals

หมายเลขของวิชา (Class ID)
10085

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

The students can explain or describe of animals.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)