homeพระพุทธศาสนา ม.5
person
พระพุทธศาสนา ม.5

ผู้สอน
พระ วิทวัส โกฏิฉกรรจ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
พระพุทธศาสนา ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10127

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้ร่วมกัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)