ผู้สอน
นางสาว กิ่งกาญจน์ วิไลประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Adobe Flash


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10152

สถานศึกษา

โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดการเรียนการสอนเรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Adobe Flash