HOSxP

ผู้สอน
นาย ปิยะณัฐ นิ่มขุนทด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
HOSxP

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1017

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

- สอนงานใช้งานทั่วไป

- การส่งข้อมูล 21 แฟ้ม

- การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)