homeหลักการตลาด/ อ.พิภพ
personperson_add
หลักการตลาด/ อ.พิภพ

ผู้สอน
นาย พิภพ สมเวที
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการตลาด/ อ.พิภพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10175

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการตลาด แนวคิดทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด การกำหนดส่วนตลาด

ตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)