เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการตลาด/ อ.พิภพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการตลาด แนวคิดทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด การกำหนดส่วนตลาด

ตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด