homeภาษาถิ่นน่ารู้
personperson_add
ภาษาถิ่นน่ารู้

ผู้สอน
นางสาว พิมพ์ชนก อุ้มชู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาถิ่นน่ารู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10184

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาถิ่นน่ารู้ ต้องมาศึกษากันนะจ้ะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)