homeภาษาถิ่นน่ารู้
person
ภาษาถิ่นน่ารู้

ผู้สอน
นางสาว พิมพ์ชนก อุ้มชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาถิ่นน่ารู้

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10184

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาถิ่นน่ารู้ ต้องมาศึกษากันนะจ้ะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)