homeฟิสิกส์3(ว 32203) ม.5 ปี 57
person
ฟิสิกส์3(ว 32203) ม.5 ปี 57

ผู้สอน
Mr. Teerachai Hongthong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์3(ว 32203) ม.5 ปี 57

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10203

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ 3  รหัสวิชา ว32203 สำหรับนักเรียนชั้น ม.5   


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)