homeฟิสิกส์3(ว 32203) ม.5 ปี 57
personperson_add
ฟิสิกส์3(ว 32203) ม.5 ปี 57

ผู้สอน
Mr. Teerachai Hongthong
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์3(ว 32203) ม.5 ปี 57

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10203

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ 3  รหัสวิชา ว32203 สำหรับนักเรียนชั้น ม.5   


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)