home2507503 สถิติชั้นสูงเพื่อการวิจัย (Advanced Statistics for Research)
person
2507503 สถิติชั้นสูงเพื่อการวิจัย (Advanced Statistics for Research)

ผู้สอน
ดร. ทองอินทร์ ไหวดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
2507503 สถิติชั้นสูงเพื่อการวิจัย (Advanced Statistics for Research)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10271

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนการสอนรายวิชา 2507503 สถิติชั้นสูงเพื่อการวิจัย (Advanced Statistics for Research)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)