เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HR 2402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษาที่ลงวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์