homeHR 2402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
person
HR 2402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน
ผศ.ดร. ผศ.ดร.ประภาส ณ พิกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
HR 2402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10283

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาที่ลงวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)