ชั้นเรียนรายวิชา ง 31203


ผู้สอน
นางสาว น้อย สุวรรณมณี
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นเรียนรายวิชา ง 31203

รหัสวิชา
1032

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ง 31203 การปลูกกล้วยไม้ เป็นสาระเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 1 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books