เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยด้านการบริหาร ช่วยดำเนินการในหน่วยงาน และช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล แสดงผล และการสื่อสารและเครือข่าย