ระบบแพกส์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายการทำงานของระบบแพกส์เบื้องต้น