ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผศ.ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

COM 1108 หลักวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10358

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาแกนนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 3/2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.