ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์
ผู้สอน

ดร. กัลยา มิขะมา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1036

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การเกษตรเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.