homeปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์
personperson_add
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์

ผู้สอน
ดร. กัลยา มิขะมา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1036

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การเกษตรเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)