homeระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ
personperson_add
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10374

สถานศึกษา
cru

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)