homeระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ
person
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10374

สถานศึกษา
cru

คำอธิบายวิชา

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)