มัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11