มัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11