homeห้องเรียนวิทยาศาสตร์
person
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นางสาว อนงค์ หลอดแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10383

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนเรื่อง
หน่วยของชีวิตและชีวิตพืชClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)