ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 4000115z - Sec.22


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10389

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


คำอธิบายชั้นเรียน

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 4000115z