homeการสร้างเกมสร้างสรรค์
person
การสร้างเกมสร้างสรรค์

ผู้สอน
นรุตม์ชัย นิ่มมุกดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างเกมสร้างสรรค์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10390

สถานศึกษา
โรงเรียนมุกดาลัย

คำอธิบายวิชา

การออกแบบการสร้างเกมสร้างสรรค์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)