homeสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศ.บท 3/2556
personperson_add
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศ.บท 3/2556

ผู้สอน
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศ.บท 3/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10393

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศ.บท ภาคการศึกษา 3/2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)