homeศาสตร์การสอนผู้ใหญ่
person
ศาสตร์การสอนผู้ใหญ่

ผู้สอน
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศาสตร์การสอนผู้ใหญ่

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10394

สถานศึกษา
กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายวิชา

Andragogy ศาสตร์ที่ใช้ในการสอนผู้ใหญ่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)