เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศาสตร์การสอนผู้ใหญ่

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Andragogy ศาสตร์ที่ใช้ในการสอนผู้ใหญ่