ศาสตร์การสอนผู้ใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

Andragogy ศาสตร์ที่ใช้ในการสอนผู้ใหญ่