ผู้สอน
ภัทรวดี สุวรรณดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภัทรวดี@English for Community


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10422

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

1. สื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้

2. ใช้ภาษาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี