homeภัทรวดี@English for Community
personperson_add
ภัทรวดี@English for Community

ผู้สอน
ภัทรวดี สุวรรณดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภัทรวดี@English for Community

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10422

สถานศึกษา
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

1. สื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้

2. ใช้ภาษาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)