homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ห้อง 6
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ห้อง 6

ผู้สอน
นาย กิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ห้อง 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10452

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาคอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) เทอม 1 ปีการศึกษา 2557 เรื่องการใช้งานโปรแกรม photoshop


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)