homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ห้อง 7
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ห้อง 7

ผู้สอน
นาย กิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ห้อง 7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10453

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) เทอม 1 ปีการศึกษา 2557 เรื่องการใช้งานโปรแกรม photoshop


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)