ผู้สอน
นาย กิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ห้อง 7


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10453

สถานศึกษา

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) เทอม 1 ปีการศึกษา 2557 เรื่องการใช้งานโปรแกรม photoshop