homeเศรษฐศาสตร์ ม.3
person
เศรษฐศาสตร์ ม.3

ผู้สอน
พรรณราย พิมพันธุ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์ ม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10461

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา

คำอธิบายวิชา

สาระเศรษฐศาสตร์ ม.3

  1. ความรู้เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  2. กลไกราคา
  3. เศรษฐกิจพอเพียง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)