homeเศรษฐศาสตร์ ม.3
personperson_add
เศรษฐศาสตร์ ม.3

ผู้สอน
พรรณราย พิมพันธุ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เศรษฐศาสตร์ ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10461

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระเศรษฐศาสตร์ ม.3

  1. ความรู้เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  2. กลไกราคา
  3. เศรษฐกิจพอเพียง

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)