เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศ32101 ศิลปะ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ณภัทร จิณานุกูล

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

สาระทัศนศิลป์ สาระดนตรี สาระนาฏศิลป์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3