home460-297 การจัดการความรู้
personperson_add
460-297 การจัดการความรู้

ผู้สอน
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
460-297 การจัดการความรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10494

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)