homeวิทยาศาสตร์ ม.3
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ม.3

ผู้สอน
สุรีย์พร ศรีวัฒนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10495

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์รายวิชา (สร้างได้หลายรูปแบบข้อความ ตาราง อื่น ๆ)

1.

2.

3.ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)