เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง อรุณี ตั๊นงาม

โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

วัตถุประสงค์

นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้