homeค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4
person
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

ผู้สอน
สุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10510

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เนื้อหาที่เรียน เกี่ยวกับ

1. เซต

2. การให้เหตุผล

3. จำนวนจริง

4. เลขยกกำลัง

( มีประโยชน์ คือ google จะสามารถ search ได้ ในหน้านี้ เพียงหน้าเดียว )


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)