homeวิทยาศาสตร์ม2
personperson_add
วิทยาศาสตร์ม2

ผู้สอน
person
วัชรพงศ์ แสงอ่อน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ม2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10560

สถานศึกษา
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟฟฟ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)