homeวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5
person
วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5

ผู้สอน
นางสาว สุมนา คูนาคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10587

สถานศึกษา
บ่อน้อยประชาสรรค์

คำอธิบายวิชา

การขยายพันธุ์พืช


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)