ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ประวัติศาสตร์)

ปัญญา พรยา

ตลาดไทรพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาประวัติศาสตร์