เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ประวัติศาสตร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปัญญา พรยา

ตลาดไทรพิทยาคม

สาระวิชาประวัติศาสตร์