ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ประวัติศาสตร์)

ปัญญา พรยา

ตลาดไทรพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระวิชาประวัติศาสตร์