ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ประวัติศาสตร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระวิชาประวัติศาสตร์