สังคมศึกษา 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สมเจตน์ ผิวอ่อน

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์