ประวัติศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สมเจตน์ ผิวอ่อน

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นม.3